Persondatapolitik

LJ Holding Lintrup ApS´ persondatapolitik

Hos LJ Holding Lintrup ApS sætter vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Og her kan du læse, hvordan vi håndtere de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos os, eller bruger vor hjemmeside ljboliger.dk.

Dataansvarlig

LJ Holding Lintrup ApS er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Og vores virksomheds- og kontaktoplysninger er:

LJ Holding Lintrup ApS
Barsbølmarkvej 1
Jels
6630 Rødding

CVR nr.: 19997871

Mobil: 20448031
E-mail: lkj@lj-holding.dk

Persondata

Alle de persondata, som vi indhenter, registrerer og behandler om dig er til et bestemt formål. Og vi indhenter kun persondata, som er relevant til det enkelte formål.

Når du er kunde hos LJ Holding Lintrup ApS, så registrerer vi dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og CPR-nummer (underskrevet fuldmagt for tilmelding af el) som almindelig kunde. Og yderligere CVR-nummer samt firmanavn ved erhvervskunde. Oplysningerne anvender vi for at kunne udfærdige en ordre (f.eks. lejekontrakt), men også for at kunne kontakte dig. Det vil sige, at det er oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere vores service samt ydelser til dig.

Kontaktoplysninger

Ved din henvendelse til os registrere vi dit navn og kontaktoplysninger. På samme måde kan du selv registrere dine egne kontaktoplysninger via formularerne på vores hjemmeside, eller ved at sende os en e-mail. Oplysningerne bruger vi til at kunne vende tilbage til dig som svar på din henvendelse.

Modtagere

Vi kan overføre dine personoplysninger til en tredjepart, hvis det er nødvendigt for at kunne udfærdige en ordre, for at kunne anvende ekstern databehandling eller services eller for at kunne overholde lovgivningen. Eksempelvis kan vi overføre data til en samarbejdspartner i forbindelse med udarbejdelse af et vand- og varmeregnskab, tilmelding til elværk eller f.eks. eventuelle incassosager o.s.v. 

Vi kan også anvende tredjeparts tjenester for at kontrollere de personoplysninger, som vi har modtaget og registreret. Dette kan vi gøre for at sikre, at de registrerede personoplysninger er så rigtige og komplette som muligt. 

Vores samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af, og efter instruktion fra LJ Holding Lintrup ApS. Og de må ikke bruge personoplysningerne, som de modtager fra os, til andre formål end det de er udleveret til.

Ud over dette så hverken sælger, offentliggør eller videregiver LJ Holding Lintrup ApS dine personlige personoplysninger til tredjepart uden at give dig besked.

LJ Holding Lintrup ApS anvender ikke cookies eller statistiske oplysninger i øvrigt.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er nødvendige i forhold til at opfylde det eller de enkelte formål. Og vi sletter dem, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som var grunden til indhentningen af oplysningerne. Særlige lovregler, herunder f.eks. bogføringsloven og forældelsesloven, kan dog give os pligt til at opbevare dem i længere tid.

Dine rettigheder

Du har i henhold til den danske persondatalovgivning en række rettigheder, når vi har registreret og behandler persondata om dig. Du har blandt andet ret til:

- at, få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

- at, få korrigeret og ajourført de personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis de f.eks. er forkerte.

- at, få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. - Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, så sletter vi alle oplysninger, med mindre vi kan eller skal beholde dem på et andet grundlag, f.eks. hvis der foreligger en anden lovgivning, hvor vi skal gemme data.

- at, tilbagetrække et eventuel afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, så er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysningerne under dataansvarlig). Og ved en eventuel henvendelse, så bedes du venligst give os tilstrækkelige oplysninger, så vi kan identificere dig, og derved svare og behandle din anmodning.

Ændring i persondatapolitikken

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik og forbeholder os ret hertil, idet vi ønsker at tilsikre, at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

LJ Boliger
v/ LJ Holding Lintrup ApS
Barsbølmarkvej 1, Jels
6630 Rødding
Mobil 20 44 80 31
CVR 19997871
Om os
LJ boliger tilbyder lejligheder og erhvervslejemål i Jels, Ribe, Rødding og Lintrup.